«Объявления из рук в руки»
Домбыра курстары
Домбыра курстары
Домбыра уйрену курстары. Касiби, шебер устаздардын сыныбы. Концерттiк орындаулар. Жас молшери мен денгейде шектеулер жок! Астана орталыгында орналаскан шыгармашылык студияга шакырамыз. Колжетiмдi багалар!Объявление подано:
Смотреть похожие объявления
Смотрите также объявления: